Mijn werk bestaat voornamelijk uit ruimtelijk werk. Dit omvat sculpturen, zowel figuratieve, expressieve mensbeelden als meer abstract werk zoals objecten en schalen. In opdracht maak ik portretten, relatiegeschenken, urnen en herdenkingskunst.

Met mijn werk wil ik als kunstenaar en als mens iets wezenlijks betekenen voor mijn medemens.

Mijn werk kan hierbij een baken zijn om al schouwende, rust, vreugde, kracht, troost of hoop te ervaren.

Alles wat ik maak, heb ik doorvoeld en komt vanuit mijn hart.

Het thema licht en het thema verbinding met aarde en hemel, spelen op dit moment een grote rol in mijn werk. Mijn werk heeft hiervoor een grote ontwikkeling doorgemaakt die parallel loopt aan mijn persoonlijke en innerlijke ontwikkeling.

Lang heb ik gewerkt rondom emoties, over dromen, geboorte, leven en dood. Hierin refereerde ik vaak aan strijd en pijn aan de ene kant en aan hoop en licht aan de andere kant. Donker en licht, aarde en hemel zijn door de jaren heen een centraal thema in mijn werk geweest. Later, maar ook tegelijkertijd verschoof de thematiek van een innerlijke strijd en pijn, naar pijn in de wereld rondom mij. Een voorbeeld hierbij is het beeld "Aleppo" dat ik gemaakt heb n.a.v. waarheidsgetrouwe beelden.

Nadat mijn innerlijke ontwikkeling de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen zijn het donker en de pijn uit mijn oorspronkelijke thematiek verdwenen. Het licht dat vanaf het begin ook altijd een rol heeft gespeeld, is gebleven en gegroeid.

Nu mijn thematiek verandert, verandert ook de vormgeving. Mijn veelal figuratieve en expressieve mensbeelden maken nu plaats voor geometrie en abstractie. 

Ook deze nieuwe beelden zijn bedoeld als een baken om rust, vreugde, kracht, troost en hoop te bieden aan mensen die hiernaar verlangen.

Aansluitend bij mijn thematiek maak ik in opdracht graag portretten, urnen en grafmonumenten.