Artist Statement

Mijn beeldend werk bestaat uit mensen, dieren en abstractere vormen. Samengevat omschrijf ik mijn beelden als beelden van hoop. De Duitse componist Robert Schumann stelt dat het de roeping is van de kunstenaar om licht te laten schijnen in de diepte van het menselijk hart. Een stelling die mij aanspreekt en toepasbaar is op mijn beeldend werk.

Donker en licht, aarde en hemel zijn een  centraal thema in mijn gehele oeuvre tezamen met de menselijke emotie. De laatste jaren speelt het licht een grotere rol dan voorheen in mijn werk. Het licht groeit en dit vertaalt zich vaak naar witte beelden. Het wit staat hierbij symbool voor de bron, hemelse en pure onschuld, zuiverheid en kracht.

De vormgeving die lange tijd figuratief en expressief was, wordt abstracter. Er ontstaat balans tussen donker en licht, balans tussen aarde en hemel.

Als je kijkt naar mijn gehele oeuvre tonen mijn beelden mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn zoektocht, mijn worsteling, maar ook bevrijding.

Het maken van mijn kunst heeft mij altijd goed gedaan. Het vorm geven aan mijn gedachten en emoties, wat vaak voelde als een noodzaak, bracht en brengt mij vreugde, kracht en zingeving. 

Uiteindelijk hoop ik dat mijn werk een inspiratiebron mag zijn voor anderen. Dat de beelden mogen dienen als een baken van rust, vreugde, kracht, troost of hoop.

Aansluitend bij mijn thematiek maak ik in opdracht graag portretten, urnen en grafmonumenten.